top of page

Jūsu personas datus apstrādā SIA “STRONGPARK”, reģistrācijas Nr.LV40203063867,
Juridiskā adrese: Mežciema iela 25, Rīga, LV-1079
Mēs rūpējamies par mūsu klientu privātumu. Mēs izstrādājam šos privātuma politikas
noteikumus, lai Jūs zinātu, kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc, kā mēs tos
izmantojam un kādas izvēles un kontroles iespējas ir Jūsu rīcībā.
Mums ir svarīgs klientu privātums. Tāpēc mēs izstrādājām šos noteikumus.
konfidencialitātes politika, lai jūs zināt, kādus personas datus mēs apstrādājam un
kāpēc, kā mēs tos izmantojam un kādas opcijas un kontroles iespējas ir jūsu rīcībā.
 
Kādus personas datus mēs apstrādājam?


Mēs apstrādājam sekojošus datus: Jūsu Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru,
autostāvvietas lietošanas laiku un informāciju par veiktu apmaksu. Papildus iepriekš
minētajam, saziņā mēs varam izmantot Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru,
dzīvesvietas vai deklarēto adresi, kā arī personas kodu. Mēs uzskaitām un apstrādājam
informāciju par autostāvvietas izmantošanas laiku un maksājumu informāciju, tostarp bankas
konta numuru vai informāciju par maksājumu karti. Atsevišķos gadījumos mēs veiksim
Autostāvvietas lietošanas foto fiksāciju un uzglabāsim Transportlīdzekļa un tā novietošanas
fotoattēlus, kā arī informāciju, kas iegūta saziņā ar Jums. Autostāvvietās izvietotu
videonovērošanas sistēmu ierakstos var būt fiksēts Jūsu Transportlīdzeklis, Jūs un
Transportlīdzekļa pasažieri kā arī Jūsu, Transportlīdzekļa un tā pasažieru pārvietošanās
autostāvvietā.


Kā mēs izmantojam personas datus?


Mēs izmantojam Jūsu datus, lai izpildītu iepriekš noslēgtā līguma uzņemtās saistības, tai
skaitā - sniegt Jums kvalitatīvus autostāvvietas pakalpojumus, ātri un operatīvi reaģēt uz
problēmām, identificēt Jūsu auto un maksājumus, veikt tehniskus darbus, atbildēt uz Jūsu
jautājumiem, kā arī grāmatvedības un mārketinga vajadzībām. Atsevišķiem mērķiem, kā,
komerciāla paziņojuma nosūtīšana, tiek prasīta Jūsu piekrišana. Datu apstrāde tiek veikta
konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.


Kāds ir personas datu izmantošanas juridiskais pamats?


Jūsu personas datu apstrādei piemērojam kādu no zemāk minētiem juridiskajiem pamatiem:


 Līguma izpilde - šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas datu apstrādei, kas
nepieciešama līguma izpildes nolūkos, piemēram, lai izsniegtu pēcmaksas rēķinu, vai
nodrošinātu līgumsaistību izpildi.


 Leģitīmo interešu ievērošana - šo juridisko pamatu mēs piemērojam, lai nodrošinātu
tādu personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu un attīstītu mūsu
uzņēmējdarbību, piemēram, ja līgumsaistību izpildi nav iespējams nodrošināt
saprātīgā laika periodā. Veicot apstrādi, kuras pamats ir leģitīmo interešu ievērošana,
mēs vienmēr apsveram Jūsu tiesības uz privātumu.


 Mums saistošs juridisks pienākums - šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas
datu apstrādei, ja konkrētā datu apstrādes darbība izriet no likuma prasībām.

Piemēram, šāds pamats ir piemērojams attaisnojuma dokumentu glabāšanai atbilstoši
likumam “Par grāmatvedību”.


 Piekrišana. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas datu apstrādei, ja konkrētās
datu apstrādes darbības veikšanai esat nepārprotami piekritis.
Šeit minēti biežāk piemērojamie juridiskie pamati. Ja atsevišķos gadījumos Jūsu datu
apstrādei tiks piemērots cits juridiskais pamats, par to informēsim Jūs atsevišķi.


Kādi personas dati tiek koplietoti ar trešajām personām?


Mums rūp jūsu privātums, tāpēc jūsu personas dati nekad nebūs izplatīti vai pārdoti
trešajām personām vai izmantoti mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Jūsu
personiskos datus var pārsūtīt uzticamiem partneriem (apsardzes uzņēmumiem un
tehniskā atbalsta uzņēmumiem, maksājuma apstrādes uzņēmumiem), kas sniedz īpašus
pakalpojumus.
Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts
amatpersonas pieprasījumu. Vienlaikus mēs informējam jūs, ka mums ir pienākums
izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par
noziedzīgu darbību.

Kā mēs glabājam personas datus?


Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības
vai Eiropas Ekonomikas zona. Mēs esam veikuši pamatotus pasākumus, lai atbalstītu
personas datu pareizību un precizitāti, kā arī nodrošināt datu drošību. Par šajos nolūkos
tiek izmantotas dažādas mūsdienu tehnoloģijas un atbalsta programmas drošība
dažādos līmeņos, kā arī pastāvīgo darbinieku apmācība. Personas dati tiek glabāti visu
drošības pakalpojumu līguma laiku, kā arī uz laiku, kas paredzēts normatīvajos aktos,
pēc tam dati tiek dzēsti.


Kā iegūt pieeju jūsu personas datiem?


Jums ir noteiktas tiesības saistībā uz jūsu personas datu apstrādi,


 pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai
nepareizi;


 iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar
leģitīmām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem,
piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;


 prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti,
pamatojoties uz piekrišanu, un ja jūs atsaucat savu piekrišanu. Šīs tiesības nav
spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti,
pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem
normatīvajiem aktiem izrietošiem pienākumiem;

 ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad SIA “STRONGPARK” izvērtē, vai
personai ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, rakstveidā par to
informējot mūs;
 saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti,
pamatojoties uz piekrišanas un/vai līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no
biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus
datus citam Pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
 pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai
nepareizi;
 iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar
leģitīmām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem,
piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;


 prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti,
pamatojoties uz piekrišanu, un ja jūs atsaucat savu piekrišanu. Šīs tiesības nav
spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti,
pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem
normatīvajiem aktiem izrietošiem pienākumiem;


 ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad izvērtē, vai personai ir tiesības uz
savu datu dzēšanu;


 atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, rakstveida par to
informējot mūs;


 saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti,
pamatojoties uz piekrišanas un/vai līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no
biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus
datus citam Pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzu
sazinieties ar mums pa e-pastu: info@strongpark.lv.
Ja neesat apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai arī, jūsuprāt, nē
mēs veicam nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības
iestādei, kura Latvijas Republika ir Valsts datu inspekcija. (www.dvi.gov.lv).
2020.01.20

bottom of page